BADUK.PL

Budownictwo – informacje ogolne: Szalunek

Budownictwo – informacje ogolne: Szalunek trzeba zmieniać postaci tego szalunku
www.forbuild.eu – źródło obrazu

Szalunek jest inaczej określany mianem deskówki. To określenie szalowania jest jednym z wiodących terminów istniejących w sferze szeroko pojmowanego budownictwa. Celem tej specjalistycznej formy, jaką jest szalunek okazuje się kształtowanie określonego wyglądu mieszanki betonowej. Jest to swego rodzaju konstrukcja tymczasowa, jaka zrobiona jest z przeróżnych materiałów.https://torby.pro/oferta/torby-laminowane-biale-150-gm2/ Może być na przykład szalunek drewniany, jak także wykonany z płyt. W tym aspekcie mówi się także o bogactwie płyt takich jak wióry drewniane, metal czy też sklejki wodoodporne. Ponadto deskowanie współcześnie robione jest nierzadko z zastosowaniem konstrukcji żelbetowych bądź betonowych.

Budownictwo – informacje ogolne: Szalunek je kiedy dojdzie do stwardnienia

www.forbuild.eu – źródło obrazu

Można także mówić o zastosowaniu w celu realizacji deskowania prefabrykatów. Jest to jednakże przeważnie dominacja w tym przypadku elementów aluminiowych oraz stalowych. Na podstawie rozmaitych czynników można wydzielić kilka nadrzędnych typów szalunków. I tak za najpowszechniejsze uznaje się deskowanie indywidualne, które jak wskazuje na to już samo określenie jest stosowane jednorazowo.

Nie oznacza to natomiast, że elementy składające się na takowe deskowanie są wyrzucane, wręcz przeciwnie sam szalunek służy jednorazowo, zaś części, z jakich było deskowanie zbudowane są ponownie wykorzystywane. Można także wspomnieć i szalunkach inwentaryzowanych, czyli takich, które składają się z elementów wielokrotnego użytku. Jeżeli natomiast chcemy, aby ten typ szalunku posłużył na dłuższy czas ciągłego użytkowania, konieczne jest zachowanie odpowiednich praktyk jego użytkowania.

Budownictwo – informacje ogolne: Szalunek nie zmieniając jego postaci

www.budownictwo.org – źródło obrazu

Biorąc zaś pod uwagę przykładowo sposób użytkowania, wydziela się następujące rodzaje deskowań 0 powtarzalne, a w nim przestawne, przesuwne, ślizgowe. Pierwsze z wyżej wymienionych czyli przestawne odznacza się tym, że demontuje się je kiedy dojdzie do stwardnienia mieszanki betonowej. Następnie jest ono montowane z zastosowaniem tych samych elementów na innym punkcie. Kolejne to przestawne, które można przesuwać dowolnie z miejsca na miejsce, w zasadzie zupełnie nie demontując go i nie zmieniając jego postaci i formy czy kształtu. Na koniec deskowanie ślizgowe, a więc przesuwane, gdzie także nie trzeba zmieniać postaci tego szalunku. W zakresie konkretnych przykładów szalunków natomiast mówi się o deskowaniu ścian bądź deskowaniu konstrukcji szkieletowej pokryć dachowych.

https://www.iq.pl/oferta/administracja-i-backup/ – autor